Obowiązek raportowania danych planistycznych i strukturalnych przez Wytwórcę OZE

Nasze Spółki partnerskie świadczą usługi związane z przygotowaniem oraz przesyłaniem do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego raportów danych planistycznych i strukturalnych dla potrzeb planowania pracy wytwórczej oraz prowadzenia ruchu KSE w ramach nowych obowiązków dla Wytwórców, wynikających z rozporządzenia SOGL. Dzięki temu zyskujesz profesjonalną obsługę oraz spełnienie obowiązku zawsze na czas. 

Dane planistyczne i strukturalne - raportowanie

Od pierwszego stycznia 2021 r. na Wytwórców energii elektrycznej z OZE został nałożony obowiązek raportowania wytworzonej mocy (planowanej generacji netto), planowanej generacji do sieci i planowanej dyspozycyjności wytwarzania oraz przekazywania danych do OSD lub OSP. Wytyczne SOGL wynikają z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. a wymagania w nich określone mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci oraz efektywnego wykorzystania systemu elektroenergetycznego. Zakres danych, które od tego roku muszą być przekazywane do OSD, obejmuje m.in.:

  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych (maksymalnych i minimalnych netto) każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej netto każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci każdego modułu wytwarzania energii, produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu).

 Obowiązkiem raportowania  do OSD objęte są instalacje wytwórcze o mocy równej i wyższej niż 200 kW, czyli dla modułów B, C  oraz bezpośrednio do OSD dla modułów D. Ostatecznie wszystkie prognozy trafiają do OSP, dzięki czemu planowana jest bezpieczna i stabilna praca całego Krajowego Systemu Energetycznego, która uwzględnia wszystkie instalacje. 

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu: