// Sprzedaż i umorzenie Gwarancji Pochodzenia

Dlaczego Twoja firma powinna kupić i umorzyć gwarancje pochodzenia i być "EKO"?

Czy Twoja firma chce dbać o ekologię? Czy chcesz pokazać swoim partnerom biznesowym, że Twój biznes napędza „zielona energia”? Kupno i umorzenie gwarancji pochodzenia da Twojej firmie możliwość potwierdzenia, że zużywana energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jest to ważne z perspektywy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej, a także może mieć wpływ na wizerunek Twojej firmy jako ekologicznej i zrównoważonej. Wystawiony przez Towarową Giełdę Energii certyfikat zakupu 100% ekologicznej energii elektrycznej może zostać wykorzystany jako element komunikacji z klientami, inwestorami i społecznością, aby pokazać Twoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój oraz wzmocnić Twój wizerunek ekologiczny i mieć realny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Chcesz umorzyć Gwarancje Pochodzenia?

Wystarczą 3 proste kroki:

Zakupu i umorzenia gwarancji pochodzenia może dokonać każdy podmiot, która chce wzmocnić swój wizerunek ekologiczny. Transkacja zakupu i umorzenia na rzecz odbiorcy końcowego polega na złożeniu dyspozycji umorzenia okreslonej liczby tych gwarancji. Potwierdzeniem dokonania tej transakcji jest odpowiednia zmiana w rejestrze gwarancji pochodzenia potwierdzająca skuteczne umorzenie gwarancji pochodzenia na rzecz odbiorcy końcowego oraz otrzymanie dokumentów potwierdzających. Gwarancje pochodzenia są emitowane przez organizacje certyfikujące i stanowią sposób śledzenia i udokumentowania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Certyfikat jest wydawany w formie papierowej i elektronicznej przez Towarową Giełdę Energii.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

KROK PIERWSZY

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Przygotowujemy dla Ciebie indywidualną oferta na zakup i umorzenie gwarancji pochodzenia

KROK DRUGI

Poznaj ofertę

Poznaj ofertę

Przygotujemy dokumenty do zakupu i umorzenia, dokonamy transakcji, wystawimy fakturę i przekażemy Certyfikat wystawiony przez TGE

KROK TRZECI

Realizacja i zakup

Realizacja i zakup

Otrzymaj certyfikat zakupu 100% ekologicznej energii elektrycznej wydany przez Towarową Giełdę Energii

Gwarancje pochodzenia energii to jeden z elementów polityki środowiskowej Unii Europejskiej. 

Gwarancja pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem i zawiera informację o źródle oraz wielkości wytworzonej energii elektrycznej z dokładnością do 1 MWh i uwzględnia technologię wytwarzania z odnawialnych źródeł energii.

Nasz Klient otrzymuje papierowy lub elektroniczny Certyfikat wystawiony przez Towarową Giełdę Energii wraz z dokumentem potwierdzającym, iż określona ilość nabytej przez niego energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnych źródłach energii oraz umorzona dla jego przedsiębiorstwa. 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj Certyfikat!