// 100% Zielony Prąd

Dostarczymy 100% zielonej energii wytworzonej z OZE dla Twojego biznesu

Oferujemy wyłącznie energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł, potwierdzoną certyfikatem zakupu 100% zielonej energii. Dzięki nam zmniejszysz ślad węglowy swojej firmy oraz uzyskasz konkurencyjną i ekologiczną ofertę sprzedaży. 

// Produkt dla Ciebie

Wybierz jednej z trzech produktów:

Cena RDN+

Sprzedaż i dostawa wolumenu energii elektrycznej w oparciu o średnią cenę z Rynku Dnia Następnego, dodatkowo potwierdzona wytworzeniem z OZE  


Zalety
 • Sprzedaż energii jest oparta na średniej cenie godzinowej z Rynku Dnia Następnego
 • Zielona energia potwierdzona Certyfikatem TGE poświadczającym wykorzystanie energii z OZE  
 • Cena najbardziej obrazująca aktualną sytuację rynkową
 • Korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach, co wpływa na realne oszczędności

Cena RDNQ+

Połączenie ceny z Rynku Dnia Następnego oraz ceny stałej – dzięki temu rozwiązaniu możesz zmienić strategię cenową na dowolną ilość kwartałów w czasie trwania umowy


Zalety
 • Połączenie ceny z Rynku Dnia Następnego oraz ceny stałej – dzięki temu rozwiązaniu możesz zmienić strategię cenową na dowolną ilość kwartałówcena najbardziej obrazująca aktualną sytuację rynkową
 • Korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach, co wpływa na realne oszczędności

Cena Stała

Sprzedaż i dostawa wolumenu energii elektrycznej w oparciu o ustaloną stałą cenę przez cały okres trwania umowy, dodatkowo potwierdzona wytworzeniem z OZE


Zalety
 • Zapewnia bezpieczeństwo i stabilność dochodów
 • Niezmienna przez cały okres trwania umowy
 • Dostarcza możliwość wyceny całego kontraktu i przyszłych dochodów
 • Pozbawiona ryzyka giełdowego i zmian rynkowych

Masz pytania dotyczące 100% zielonej energii?

Czym jest "zielona energia" wyprodukowana z OZE?​

„Zielona energia” to termin odnoszący się do energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, które są przyjazne dla środowiska i mają minimalny negatywny wpływ na klimat. Obejmuje to różne formy energii, takie jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia geotermalna i energia pochodząca z biomasy.

Głównym celem zielonej energii jest zastąpienie tradycyjnych, konwencjonalnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropa naftowa), które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych i negatywnie wpływają na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Energia ze źródeł odnawialnych jest uważana za bardziej ekologiczną i zrównoważoną opcję, ponieważ emituje mniej szkodliwych gazów i nie jest ograniczona zasobami naturalnymi, które mogą się wyczerpać.

Przykładowe metody wytwarzania zielonej energii obejmują instalację paneli słonecznych do konwersji energii słonecznej na elektryczność, budowę elektrowni wiatrowych do wykorzystywania energii kinetycznej wiatru, wykorzystywanie energii potencjalnej wody w elektrowniach wodnych oraz czerpanie energii z wnętrza Ziemi w elektrowniach geotermalnych.

Promowanie i rozwój zielonej energii jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

Co może zyskać Twoja firma kupując 100% zieloną energie wytworzoną w całości z OZE?

Twoja firma, decydując się na zakup i wykorzystanie zielonej energii, może czerpać wiele korzyści zarówno w sferze wizerunku, jak i ekonomicznie. Oto niektóre z głównych korzyści:

 1. Pozytywny wizerunek: Przejście na zieloną energię może być postrzegane jako świadomy i odpowiedzialny krok, który wskazuje na zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi. Taka postawa może przyciągnąć uwagę klientów, inwestorów i społeczności, które coraz bardziej doceniają firmy dbające o ekologię.
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Korzystanie z zielonej energii zmniejsza emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Przesiadka na odnawialne źródła energii pozwala firmie ograniczyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.
 3. Zgodność z przepisami i regulacjami: W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania odnawialnych źródeł energii. Korzystanie z zielonej energii pozwala firmie spełnić te wymogi i uniknąć potencjalnych kar lub sankcji.
 4. Stabilność cenowa: Tradycyjne źródła energii, takie jak paliwa kopalne, mogą podlegać dużym wahań cenowym. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, mają tendencję do stabilniejszych cen, co może być korzystne dla długoterminowego planowania finansowego firmy.
 5. Innowacyjność i przewaga konkurencyjna: Przejście na zieloną energię może postrzegane być jako przejaw innowacyjności i postępu technologicznego. Firma, która wcześnie podejmuje działania związane z odnawialnymi źródłami energii, może zyskać przewagę konkurencyjną, przyciągając klientów, którzy preferują ekologiczne firmy i produkty.

Warto zauważyć, że korzyści związane z zieloną energią mogą się różnić w zależności od branży, lokalizacji i innych czynników. Niemniej jednak, przejście na zieloną energię ma potencjał przyniesienia zarówno dobrej reputacji, jak i ekonomicznych dla firm.