// Zielony Prąd

Dostarczymy 100% zieloną energię dla Twojej firmy

D

// Produkt dla Ciebie

Wybierz jednej z trzech produktów:

Cena RDN+

Sprzedaż i dostawa wolumenu energii elektrycznej w oparciu o średnią cenę z Rynku Dnia Następnego, dodatkowo potwierdzona wytworzeniem z OZE  


Zalety
  • Sprzedaż energii jest oparta na średniej cenie godzinowej z Rynku Dnia Następnego
  • Zielona energia potwierdzona Certyfikatem TGE poświadczającym wykorzystanie energii z OZE  
  • Cena najbardziej obrazująca aktualną sytuację rynkową
  • Korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach, co wpływa na realne oszczędności

Cena RDNQ+

Połączenie ceny z Rynku Dnia Następnego oraz ceny stałej – dzięki temu rozwiązaniu możesz zmienić strategię cenową na dowolną ilość kwartałów w czasie trwania umowy


Zalety
  • Połączenie ceny z Rynku Dnia Następnego oraz ceny stałej – dzięki temu rozwiązaniu możesz zmienić strategię cenową na dowolną ilość kwartałówcena najbardziej obrazująca aktualną sytuację rynkową
  • Korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach, co wpływa na realne oszczędności

Cena Stała

Sprzedaż i dostawa wolumenu energii elektrycznej w oparciu o ustaloną stałą cenę przez cały okres trwania umowy, dodatkowo potwierdzona wytworzeniem z OZE


Zalety
  • Zapewnia bezpieczeństwo i stabilność dochodów
  • Niezmienna przez cały okres trwania umowy
  • Dostarcza możliwość wyceny całego kontraktu i przyszłych dochodów
  • Pozbawiona ryzyka giełdowego i zmian rynkowych