OZE Sprzedaż energii
Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki. Fotowoltaika cieszy się coraz większą popularność wśród inwestorów prywatnych i publicznych. Oprócz tego, że jest to rozwiązanie, które umożliwia uniezależnienie się od rosnących cen energii, produkowanie energii elektrycznej na własny użytek, pozwala też sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Poruszane tematy

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne – najważniejsze informacje

Aby w ogóle było możliwe sprzedawanie energii pochodzącej z fotowoltaiki, konieczne jest posiadanie specjalnej instalacji on – grid, które jest podłączona do sieci elektroenergetyczne. Kolejną bardzo ważną kwestią jest określenie konkretnego typu instalacji, który jest w dużej mierze zależny od generowanej mocy. Inaczej wygląda sprzedawanie energii z małych systemów, a inaczej, gdy mowa o dużych farmach solarnych. Zgodnie z ustawą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii można wyróżnić trzy rodzaje instalacji:

  1. mikroinstalacje – systemy, które mają moc mniejszą od 50 kW,
  2. małe instalacje – systemy, których moc jest większa od 50 kW, ale jednocześnie nie większa niż 1 MW,
  3. duże instalacje oraz farmy – systemy, których moc jest większa niż 1 MW.

Co można zrobić z nadwyżką energii pochodzącej z fotowoltaiki?

Jeśli inwestor ma nadwyżki prądu pochodzącego z instalacji fotowoltaicznych może rozważyć kilka sposobów jej sprzedaży. Jedną z możliwości jest net – billing, kolejnym zakup energii przez zobowiązanego sprzedawcę. Dodatkowo można też skorzystać z systemu aukcyjnego lub sprzedaży energii na rynku w oparciu o umowy PPA.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki
Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Warto także zaznaczyć, że powyższe formy sprzedaży nadwyżek są możliwe do zastosowania w przypadku każdej z instalacji, jednak ceny mogą być bardzo różne zależnie od stosowanych rozwiązań.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki w oparciu o net – billing

Sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki w oparciu o net – billing to skuteczny sposób pozwalający na sprzedawanie nadwyżek prądu w oparciu o ceny, które zostały ustalone giełdowo. Inwestor może otrzymać określoną kwotę za każdą kilowaty, które zostały wprowadzone do sieci. Do tej pory cena jest ustalona w oparciu o średnią miesięczną cenę hurtową energii z miesiąca poprzedzającego, jednak już od 2024 roku będzie to cena zgodna z taryfą godzinową.

  Farma fotowoltaiczna – produkcja prądu na sprzedaż

Środki, które można pozyskać w oparciu o net – billing są lokowane na kontach indywidualnych. Ewentualne opłaty związane z tym modelem dotyczą dystrybucji.

Sprzedaż energii z  mniejszych instalacji przez pośrednictwo zobowiązanego sprzedawcy

Posiadacze mikroinstalacji, mogą skorzystać ze sprzedaży powstałej nadwyżki energii po przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego. Jest to podmiot, który został wybrany przez Prezesa URE. Ma on obowiązek wykupić nadmiar wyprodukowanej energii. Jednak bardzo ważnym warunkiem w takiej sytuacji jest gwarancja sprzedaży całej energii, która została wprowadzona do sieci przynajmniej przez 90 kolejnych dni.

Sprzedaż nadwyżki energii poprzez system aukcyjny

Zarówno właściciele mikro jak i małych, a nawet dużych systemów fotowoltaicznych mogą zdecydować się na sprzedaż nadmiaru energii poprzez specjalny system aukcyjny. Cały proces jest regulowany przez stosowane dokumenty w tym Ustawę dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii.

System aukcyjny to działanie funkcjonujące w oparciu o proces składania aukcji, które organizator przyjmuje i wybiera propozycje najkorzystniejsze. Osoba, która wygra aukcje OZE, może przez okres 15 lat otrzymywać kwotę, która została ustalona w ofercie. Jednak właściciel instalacji ma obowiązek dostarczyć przynajmniej 85% ilości energii elektrycznej, którą wcześniej zadeklarował.

Sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych to bardzo dobre rozwiązanie. Właściciele instalacji mają kilka możliwości do wyboru. Opłacalność poszczególnych rozwiązań zależy między innymi od wielkości instalacji. Ceny mogą się bardzo od siebie różnić – warto wziąć to pod uwagę i zdecydować się na najbardziej korzystną możliwość.

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !