OZE Sprzedaż energii
Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki. Fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów prywatnych i publicznych. Oprócz tego, że jest to rozwiązanie, które umożliwia uniezależnienie się od rosnących cen energii, produkowanie energii elektrycznej na własny użytek, pozwala też sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii. Sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki polega na sprzedawaniu energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Energia ta może być sprzedawana różnym podmiotom, takim jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy operatorzy sieci elektrycznych. Jest to odkup energii elektrycznej z fotowoltaiki. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Poruszane tematy

Odkup energii z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne – najważniejsze informacje

Aby móc sprzedawać energię pochodzącą z fotowoltaiki, konieczne jest posiadanie instalacji, która jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Kolejną bardzo ważną kwestią jest określenie typu instalacji, który jest w dużej mierze zależny od generowanej mocy. Jest to kluczowe w procesie inwestorskim oraz planie biznesowym. Inaczej wygląda sprzedawanie energii z małych instalacji PV, a inaczej z dużych farm słonecznych. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródeł Energii można wyróżnić trzy rodzaje instalacji z podziałem ze względu na moc:

  1. mikroinstalacje – systemy, które mają moc mniejszą od 50 kW,
  2. małe instalacje – systemy, których moc jest większa od 50 kW, ale jednocześnie nie większa niż 1 MW,
  3. duże instalacje – systemy, których moc jest większa niż 1 MW.

Co można zrobić z energią pochodzącą z fotowoltaiki?

Jeśli inwestor uruchomił już swoją farmę słoneczną, rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej. Na mocy umowy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z energii słonecznej zawartej z koncesjonowaną spółką obrotu energią elektryczną wyprodukowana energia przekazana jest do spółki obrotu, czyli następuje odkup energii elektrycznej z fotowoltaiki. Wytworzona energia może zostać również użyta do zasilania  urządzeń elektrycznych famy. To, ile energii jest zużywane na miejscu, zależy od zapotrzebowania na energię danej instalacji, awarii, dodatkowych systemów monitorujących czy zdalnego sterowania. Po ustalonym w umowie  sprzedaży energii elektrycznej okresie rozliczeniowym następuje finansowe rozliczenie pomiędzy stronami – wytwórcą energii elektrycznej z OZE a koncesjonowaną spółką obrotu.

  Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej: Klucz do zrównoważonego rozwoju oraz dodatkowy dochód Wytwórców
Sprzedaż energii z fotowoltaiki
Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki – nadwyżki energii

Wyprodukowana energia elektryczna z fotowoltaiki może być tylko częściowo sprzedana a częściowo wykorzystana na własny użytek. Zwykle takie rozwiązanie wykorzystywane jest w instalacjach do 50 kW mocy, działających np. na dachu fabryki czy sklepu. Inwestor może sprzedać nadmiar energii, który nie został zużyty w danej godzinie oraz wprowadzony do sieci. Po miesiącu zliczana jest ilość energii, która trafiła jako nadwyżka do sieci i następuje rozliczenie finansowe za odkupioną przez spółkę obrotu od wytwórcy energię, Jest to rozwiązanie coraz popularniejsze na rynku oraz pozwala wygenerować dodatkowy zysk ze sprzedaży energii z OZE.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

W Polsce fotowoltaika dynamicznie rozwija się jako istotny element transformacji energetycznej. Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym. Liczba zainstalowanych instalacji systemów fotowoltaicznych stale rośnie, co jest wynikiem zarówno postępu technologicznego, jak i większej świadomości i chęci dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polska korzysta z europejskich funduszy na rozwój energii odnawialnej, co wspomaga inwestycje w projekty fotowoltaiczne.

Duże farmy słoneczne stają się coraz bardziej popularne, a przedsiębiorstwa energetyczne inwestują w rozbudowę infrastruktury fotowoltaicznej. Lokalne społeczności również angażują się w projekty solarnych instalacji, wspierając zrównoważony rozwój.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie tylko przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, ale również zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Wzrost tego sektora przynosi korzyści gospodarcze, poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju i kreuje miejsca pracy, jednocześnie przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Sprzedaż energii z farmy fotowoltaicznej jest jednym z szybciej rozwijających się sektorów energetyki w Polsce i na świecie. Inwestowanie w fotowoltaikę pozwala na zbudowanie stabilnego dochodu na wiele lat. Podsumowując, sprzedaż energii z dużych farm słonecznych opiera się na różnych modelach biznesowych, które obejmują m.in. umowy długoterminowe ze spółkami obrotu, To umożliwia farmom słonecznym efektywne zarządzanie produkcją energii oraz generowanie stabilnych przychodów, co z kolei wspiera rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.

  Farma fotowoltaiczna - jak zacząć, co to jest i czy się opłaca?

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !