Energia ekologiczna Instalacja fotowoltaiczna OZE Produkcja prądu
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?W dwudziestym pierwszym wieku coraz większy nacisk kładzie się na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego – stąd też nie powinna dziwić nas popularność OZE (odnawialnych źródeł energii). Aby móc wytwarzać prąd z energii słonecznej na dużą skalę, standardowe panele, które można spotkać na prywatnych posesjach, nie wystarczą. Potrzebne jest coś więcej, czyli farma fotowoltaicznaJak założyć tego typu infrastrukturę? Odpowiedź znajduje się w naszym tekście. Do dzieła!

Poruszane tematy

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna – co to takiego jest?

Kiedy mówi się „fotowoltaika”, zazwyczaj mowa jest o niewielkich panelach, które można instalować np. na dachu domu jednorodzinnego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku farmy fotowoltaicznej. Większa niż w przypadku domowych instalacji skala sprawia, że farmy fotowoltaiczne są wykorzystywane w codziennej działalności takich podmiotów jak na przykład:

  • przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym lub przemysłowym,
  • gospodarstwa rolne,

oraz wszędzie tam, gdzie do codziennego funkcjonowania obiektu niezbędne są duże ilości energii elektrycznej. W związku z tym zdarza się czasem, że właścicielami farm fotowoltaicznych są miasta. Zastanówmy się jednak nie nad tym, w jakich sytuacjach przyda się ta infrastruktura, ale pomyślmy, jak założyć farmę fotowoltaiczną.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Czyli co musisz zrobić, by wykonać to zadanie

Jak potwierdza specjalista ds. rynku energetycznego z firmy X, jednym z wyzwań są formalności – choć mogłoby się wydawać inaczej, to w rzeczywistości właśnie kwestie formalne są jednym z czynników, które pochłaniają stosunkowo najwięcej czasu. Niestety, jeśli ktoś ma nadzieję, że wszystko sprowadza się do jednego dokumentu, musimy go rozczarować – potrzebne jest kilka formularzy przygotowywanych przez różne instytucje. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat wymaganych druków:

  • decyzja środowiskowa – aby móc ją otrzymać, należy przedstawić w urzędzie m.in. dokument potwierdzający prawo do użytkowania działki. Potrzebny będzie również wypis z MPZP – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli dla danego terenu nie ma MPZP, należy posłużyć się dokumentem o nazwie „warunki zabudowy”,
  • dokument potwierdzający uzyskanie przyłącza u Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Oprócz tego trzeba posiadać również m.in. rachunek potwierdzający opłacenia przyłącza,
  • pozwolenie na budowę – otrzymanie go wymaga m.in. dwóch wyżej wymienionych dokumentów oraz projektu budowlanego,
  • koncesja wydana przez URE, tzn. Urząd Regulacji EnergetykiFarma fotowoltaiczna, która będzie wytwarzać więcej niż 500 kWh, wymaga posiadania takiej koncesji.
  Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Farma fotowoltaiczna a grunty o specjalnym przeznaczeniu

Jeśli ktoś planuje założenie farmy fotowoltaicznej, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebny jest odpowiedni grunt. Nie może być to jakikolwiek teren – wymogi w tym zakresie są unormowane prawnie.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę farmy fotowoltaicznej to 2 hektary (w przypadku, gdy planowana farma fotowoltaiki będzie wytwarzać nie mniej niż 1 MW energii elektrycznej). Powierzchnia to ważny, ale wcale niejedyny wymóg, który należy w takiej sytuacji spełnić – istotne są również wymiary. Przede wszystkim, teren, który chcemy przeznaczyć na farmę, musi mieć co najmniej 50 metrów szerokości.

Ustawodawca wymaga również, by tereny przeznaczone pod farmę miały odpowiednią klasę gruntu – możliwe jest wykorzystanie w tym celu podłoża o klasie IV lub V. Ponadto, ziemia ta nie może być pulchna i żyzna.

Wiadomo już, że nieodpowiednie rozmiary lub klasa gruntu to czynniki, które uniemożliwiają postawienie farmy fotowoltaicznej. Może jednak, że teren będzie miał odpowiednie rozmiary klasę gruntu. Przeszkodą może jednak okazać się istniejący już MPZT, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Jeśli przyjęte w nim założenia kolidują z zamierzeniami, trzeba niestety zrezygnować z planów montażu farmy fotowoltaicznej. Podobnie jest również w sytuacji, gdy dany teren został objęty programem Natura 2000.

Farma fotowoltaiczna – prognozy finansowe

Oczywiście, jednym z najważniejszych zadań, jeśli chodzi o zakładanie farmy fotowoltaicznej, jest analiza początkowych nakładów inwestycyjnych, kosztów bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury wytwarzającej prąd z energii słonecznej, a także szacunkowych zysków. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie:

  • prognozowanych zysków, jakie są związane z danym projektem,
  • przewidywanego okresu zwrotu z planowanej inwestycji.

Wszystkie te dane, a także przewidywana moc instalacji itp., powinny znaleźć się w biznesplanie dla omawianego przedsięwzięcia.

  Fotowoltaika - co to jest energia ekologiczna?

Zobacz również:

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !