Energia ekologiczna Instalacja fotowoltaiczna OZE Produkcja prądu
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną? W dwudziestym pierwszym wieku coraz większy nacisk kładzie się na kwestie związane z ochroną środowiska – dlatego też możemy zauważyć większą popularność OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Aby móc wytwarzać prąd z energii słonecznej na dużą skalę, konieczna jest budowa farmy fotowoltaicznej o jak największej mocy wytwórczej, dzięki czemu w kluczowych miesiącach produkcji, czyli drugi i trzeci kwartał roku możliwe będzie uzyskanie jak największej produkcji energii elektrycznej, co za tym idzie osiągnąć jak największy zysk.

Poruszane tematy

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna – czym się charakteryzuje ?

Farma fotowoltaiczna jest to zespół paneli słonecznych o dużej mocy, zwykle znajdująca się na gruncie lub dachu budynku czy fabryki. Produkowana energia może być wykorzystywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, jeśli znajduje się w jego sąsiedztwie lub całość wyprodukowanej energii może być wprowadzona do sieci i sprzedana do koncesjonowanej spółki obrotu. Farma fotowoltaiczna jest w stanie generować duży zysk ze sprzedaży energii, szczególnie w słonecznych miesiącach. Obecnie w Polsce jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź źródeł wytwórczych. Cechuje się bezobsługową pracą, łatwym śledzeniem produkcji np. za pomocą aplikacji oraz zwykle małą awaryjnością urządzeń.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Czyli co musisz zrobić, by wykonać to zadanie

Jak potwierdza specjalista ds. rynku energetycznego OZESales.pl, jednym z wyzwań są formalności – choć mogłoby się wydawać inaczej, to w rzeczywistości właśnie kwestie formalne są jednym z czynników, który pochłania stosunkowo najwięcej czasu. Niestety, jeśli ktoś ma nadzieję, że wszystko sprowadza się do jednego dokumentu, musimy go rozczarować – potrzebne jest sporo dokumentów przygotowywanych przez różne instytucje. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat wymaganych druków:

  • Decyzja środowiskowa – aby móc ją otrzymać, należy przedstawić w urzędzie m.in. dokument potwierdzający prawo do użytkowania działki. Potrzebny będzie również wypis z MPZP – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli dla danego terenu nie ma MPZP, należy posłużyć się dokumentem o nazwie „warunki zabudowy”,
  • Dokument potwierdzający uzyskanie przyłącza u Operatora Systemu Dystrybucji –  Oprócz tego trzeba posiadać również m.in. rachunek potwierdzający opłacenia nowego przyłącza,
  • Pozwolenie na budowę – otrzymanie go wymaga m.in. dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów oraz projektu budowlanego,
  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE – wydana przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Farma fotowoltaiczna, której moc wytwórcza jest większa niż 1 MW wymaga posiadania takiej koncesji. Instalacje od 51 kW do 999 kW mocy wymagają uzyskania Wpisu do Rejestru Wytwórców w Małej instalacji – MIOZE. Mikroinstalacje do 50 kW mocy nie wymagają uzyskania zgody na wytwarzanie energii.
  Uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - Proces i wymagania

Farma fotowoltaiczna a grunty o specjalnym przeznaczeniu

Do założenia farmy fotowoltaicznej, potrzebne jest jej posadowienie na odpowiednim gruncie – wymogi w tym zakresie są unormowane prawnie.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Ustawodawca wymaga np. by tereny przeznaczone pod farmę miały odpowiednią klasę gruntu – możliwe jest wykorzystanie w tym celu podłoża o klasie IV lub V. Ponadto, ziemia ta nie może być pulchna i żyzna.

Wiadomo już, że nieodpowiednie rozmiary działki, tereny objęte ochroną, parki narodowe, tereny Natura 2000 lub klasa gruntu to czynniki, które uniemożliwiają wybudowanie farmy fotowoltaicznej w danej lokalizacji. Przeszkodą również może się okazać istniejący już MPZT, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Jeśli przyjęte w nim założenia kolidują z planami budowy farmy, możliwe, że będzie trzeba zrezygnować z planów montażu farmy fotowoltaicznej.

Farma fotowoltaiczna – prognozy finansowe

Jednym z najważniejszych aspektów, jeśli planowane jest budowanie farmy fotowoltaicznej, jest analiza początkowych nakładów inwestycyjnych, kosztów bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury wytwarzającej prąd z energii słonecznej, a także szacunkowych zysków. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie kwot jakie można zarobić oraz kosztów jakie są związane z danym projektem i przewidywanego okresu zwrotu z planowanej inwestycji.

Wszystkie te dane, a także przewidywana moc instalacji itp., powinny znaleźć się w biznesplanie dla omawianego przedsięwzięcia.

Zobacz również:

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !