Produkcja prądu Sprzedaż energii

Farma fotowoltaiczna – produkcja prądu na sprzedaż

Produkcja prądu na sprzedaż. Fotowoltaika od lat cieszy się coraz większą popularnością. Dotyczy to zarówno rynku prywatnego, jak i komercyjnego. Coraz większa liczba inwestorów decyduje się na budowę farmy fotowoltaicznej. Jednym z głównych powodów takiej decyzji są rosnące ceny energii elektrycznej i paliw. Możliwość pozyskiwania darmowej energii ze słońca, a następnie jej sprzedaż z zyskiem jest czymś, co zachęca do inwestowania w farmę fotowoltaiczną. Warto zatem dokładnie wiedzieć, jakie korzyści wiążą się z budową farmy fotowoltaicznej.

Poruszane tematy

Produkcja prądu na sprzedaż

Charakterystyka farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna jest to instalacja składająca się z dużej ilości paneli PV. Istotne jest to, aby ilość takich paneli zapewniała opłacalność całej inwestycji. Im większa jest planowana farma fotowoltaiczna, tym ilość paneli może przekraczać setki lub nawet tysiące sztuk. Produkowana przez panele energia elektryczna w formie prądu stałego może być zarówno przetwarzana na prąd zmienny i wykorzystywana na miejscu, jak i przekazywana do sieci energetycznej. Możliwe jest także magazynowanie pozyskiwanej w ten sposób energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłacalność inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest jeszcze wyższa. Taka inwestycja zawsze wymaga odpowiedniego zezwolenia na budowę. Istotne jest także, aby panele fotowoltaiczne montowane były w odpowiedniej odległości od siebie, aby się wzajemnie nie zacieniały. Oznacza to, że na budowę farmy o mocy 1 MW potrzebny jest obszar o powierzchni ok. 2 ha i szerokości min. 50 m.

Montaż farmy fotowoltaicznej

Budowa farmy fotowoltaicznej możliwa jest w każdej części Polski. Wynika to z tego, że intensywność promieniowania słonecznego jest praktycznie taka sama na obszarze całego kraju. Są jednak tereny, które w przypadku takiej inwestycji sprawdzą się lepiej. Decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, warto wybrać teren płaski. Montaż paneli jest bowiem wówczas dużo łatwiejszy. Płaski teren daje także większe możliwości w zakresie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Pełen koszt budowy farmy fotowoltaicznej uzależniony jest od wieku różnych czynników. Kluczowa jest tu oczywiście jej wielkość.

  Sprzedaż Energii Elektrycznej z Farmy Wiatrowej

Farma fotowoltaiczna z magazynowaniem energii

Jak wspomniano, farmy fotowoltaiczne dają możliwość magazynowania pozyskanej energii. Mówiąc o magazynach energii, mowa tu o potężnych akumulatorach umożliwiających przechowywanie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne. Magazynowanie energii pozwala na jej wykorzystywane w czasie, w którym instalacja nie pracuje lub nie produkuje. Mowa tu choćby o porze nocnej czy o dniach z dużym zachmurzeniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie maksymalnego zużycia wytworzonej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej. W przypadku dużych farm fotowoltaicznych jest to bardzo opłacalne. Takie rozwiązanie wiąże się z całkowitą niezależnością oraz brakiem ryzyka zakłóceń i przeciążenia sieci energetycznej. Decydując się zatem na inwestycję w farmę fotowoltaiczną, warto rozważyć możliwość magazynowania wytwarzanej energii.

Zwrot z inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej

Aby oszacować termin zwrotu z inwestycji, konieczna jest kalkulacja zysków. W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW przyjąć można, że zwrot z inwestycji nastąpi po kilku latach. Jest to mocno uzależnione od poniesionych nakładów finansowych, zaciągniętych kredytów, leasingów jak i cen energii elektrycznej na rynkach giełdowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii.  Sama farma fotowoltaiczna działać może ok. 20 lat. Jest to mocno uzależnione od użytych komponentów, ponieważ panele są cały czas ulepszane oraz zwiększana jest ich sprawność. Okres ten wynika głównie z żywotności paneli fotowoltaicznych, które po latach eksploatacji tracą na swojej wydajności. Trzeba jednak zaznaczyć, że technologia ta cały czas przynosi nowe rozwiązania związane z wydłużeniem okresu wydajności paneli.

Sprzedaż energii elektrycznej w systemie aukcyjnym a PPA

PPA (Power Purchase Agreement) to umowa cywilnoprawna pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej, a jej odbiorcą (kupującym), gdzie w procesie bilansowania uczestniczy koncesjonowana spółka obrotu energią elektryczną. Rozwiązanie to jest korzystne głównie ze względu na to, że jest niezależne od udzielanego wsparcia publicznego. Umowa PPA zwykle zawierana jest przynajmniej na kilka lat. Obecnie na rynku wyróżnić można różne rodzaje umów PPA. Mowa tu o umowach:

  • on-site,
  • near site direct wire,
  • a także off-site.
  Jak zarabiać na fotowoltaice?

Różnica między poszczególnymi umowami dotyczy przede wszystkim odległości między miejscem wytwarzania energii elektrycznej a lokalizacją jej odbiorcy.

Zobacz również:

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !