Produkcja prądu Sprzedaż energii

Farma fotowoltaiczna – produkcja prądu na sprzedaż

Produkcja prądu na sprzedaż. Fotowoltaika od lat cieszy się coraz większą popularnością. Dotyczy to zarówno rynku prywatnego, jak i komercyjnego. Coraz większa liczba inwestorów decyduje się na budowę farmy fotowoltaicznej. Nie da się ukryć, że jednym z głównych powodów takiej decyzji są rosnące ceny energii i paliw. Możliwość pozyskiwania darmowej energii ze słońca, a następnie jej sprzedaż z zyskiem jest z pewnością czymś, co zachęca do inwestycji w farmę fotowoltaiczną. Warto zatem dokładnie wiedzieć, jakie korzyści wiążą się z budową farmy fotowoltaicznej.

Poruszane tematy

Produkcja prądu na sprzedaż

Charakterystyka farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna to po prostu obszar, na którym zamontowane są panele fotowoltaiczne. Istotne jest to, aby ilość takich paneli zapewniała opłacalność całej inwestycji. W tym przypadku mówić trzeba nawet o tysiącach paneli fotowoltaicznych. Pobierana przez panele energia może być zarówno przetwarzana i wykorzystywana na miejscu, jak i przekazywana do sieci energetycznej w postaci prądu zmiennego. Możliwe jest także magazynowanie pozyskiwanej w ten sposób energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłacalność inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest jeszcze wyższa. Oczywiście taka inwestycja zawsze wymaga odpowiedniego zezwolenia na budowę. Istotne jest także, aby panele fotowoltaiczne montowane były w odpowiedniej odległości od siebie. Ważne jest bowiem, aby się wzajemnie nie zacieniały. Oznacza to, że na budowę farmy o mocy 1 MW potrzebny jest obszar o powierzchni ok. 2 ha i szerokości min. 50 m.

Montaż farmy fotowoltaicznej

Budowa farmy fotowoltaicznej możliwa jest tak naprawdę w każdej części Polski. Wynika to z tego, że intensywność promieniowania słonecznego jest praktycznie taka sama na obszarze całego kraju. Są jednak tereny, które w przypadku takiej inwestycji sprawdzą się lepiej. – Decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, warto wybrać teren płaski. Montaż paneli jest bowiem wówczas dużo łatwiejszy. Płaski teren daje także większe możliwości w zakresie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych – mówi specjalista ds. fotowoltaiki w firmie… Pełen koszt budowy farmy fotowoltaicznej uzależniony jest od wieku różnych czynników. Kluczowa jest tu oczywiście jej wielkość.

  Sprzedaż prądu z fotowoltaiki - jak to działa?

Farma fotowoltaiczna z magazynowaniem energii

Jak wspomniano, farmy fotowoltaiczne dają możliwość magazynowania pozyskanej energii. Mówiąc o magazynach, ma się tu na myśli potężne akumulatory umożliwiające przechowywanie energii pozyskanej przez panele fotowoltaiczne. Magazynowanie energii pozwala na jej wykorzystywane w czasie, w którym instalacja nie pracuje. Mowa tu choćby o porze nocnej czy o dniach z dużym zachmurzeniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie maksymalnego zużycia wytworzonej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej. W przypadku dużych farm fotowoltaicznych jest to bardzo opłacalne. Dodać trzeba tu również, że takie rozwiązanie wiąże się z całkowitą niezależnością oraz brakiem ryzyka zakłóceń i przeciążenia sieci energetycznej. Decydując się zatem na inwestycję w farmę fotowoltaiczną, warto rozważyć możliwiść magazynowania wytwarzanej energii.

Zwrot z inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej

Aby oszacować termin zwrotu z inwestycji, konieczna jest kalkulacja zysków. W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW przyjąć można, że zwrot z inwestycji nastąpi po ok. 8 latach. Sama farma fotowoltaiczna działać może co najmniej 15 lat. Na taki właśnie czas podpisywana jest umowa z URE w systemie aukcyjnym. Okres ten wynika głównie z żywotności paneli fotowoltaicznych, które po latach eksploatacji tracą na swojej wydajności. Trzeba jednak zaznaczyć, że technologia ta cały czas przynosi nowe rozwiązania związane z wydłużeniem okresu wydajności paneli.

Produkcja prądu na sprzedaż

Sprzedaż energii w systemie aukcyjnym

Działalność farmy fotowoltaicznej pozwala na sprzedaż energii elektrycznej. Innymi słowy, taka działalność prowadzona może być po prostu w celach zarobkowych. Sprzedaż prądu realizowana jest na zasadach aukcji OZE, czyli przetargów. Udział w aukcjach brać mogą producenci dysponujący infrastrukturą dającą możliwość wyprowadzenia energii elektrycznej wytwarzanej farmę fotowoltaiczną do sieci przemysłowej. Dzięki aukcjom OZE możliwa jest sprzedaż wytwarzanej energii elektrycznej, a tym samym zarabianie na niej.

Sprzedaż energii elektrycznej w systemie aukcyjnym a PPA

PPA (Power Purchase Agreement) to umowa cywilnoprawna pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej, a jej odbiorcą (kupującym). PPA pozwala na sprzedaż prądu poza aukcjami OZE. Rozwiązanie to jest korzystne głównie ze względu na to, że jest niezależne od udzielanego wsparcia publicznego. Umowa PPA zwykle zawierana jest przynajmniej na kilka lat. Obecnie na rynku wyróżnić można różne rodzaje umów PPA. Mowa tu o umowach:

  • on-site,
  • near site direct wire,
  • a także off-site.
  Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Różnica między poszczególnymi umowami dotyczy przede wszystkim odległości między miejscem wytwarzania energii elektrycznej a lokalizacją jej odbiorcy.

Zobacz również:

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !