// Gwarancje Pochodzenia – definicje, podstawa prawna

Kupno gwarancji pochodzenia energii z OZE i CHP

Gwarancja pochodzenia – jest instrumentem, mającym na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu źródła, z którego pochodzi kupowana przez niego energia. Podstawą do utworzenia tego instrumentu była dyrektywa europejska 2009/28/EC. Obecnie pojęcie gwarancji pochodzenia w Polsce definiuje ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 roku (rozdział V, art. 120 – art. 125) :

„Gwarancja pochodzenia wytworzonych z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii wyrażona w MWh, zwana dalej gwarancją pochodzenia, wydawana w postaci elektronicznej, jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość odpowiednio energii elektrycznej, biometanu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego, biogazu albo biogazu rolniczego została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii i wprowadzona do sieci odpowiednio elektroenergetycznej.”

Przedstawimy Ci aktualną cenę gwarancji

Jakie czynniki maja wpływ na aktualną cenę kupna i sprzedaży gwarancji pochodzenia?

  1. Technologia w jakiej produkowana jest energia z OZE
    W Polsce istnieje ponad 30 technologii źródeł wytwarzania OZE oraz CHP. Najwyższą cenę sprzedaży i kupna mają gwarancje pochodzenia wytworzone z wiatru (WI), fotowoltaiki (PV) czy wody (WO). W dalszej kolejności biogaz (BGR) i biomasa (BMM), a najniższa osiągają m.in realizujące technologię współspalania (WSB) lub termicznego przekształcania odpadów (IPTO).
  2. Czas jaki pozostał do daty ważności gwarancji pochodzenia
    Każda gwarancja pochodzenia ma rok czasu terminu ważności od daty jej wydanie przez TGE. Im mniej czasu do tego terminu, tym jej cena może być niższa przy kupnie lub sprzedaży.
  3. Kraj produkcji energii elektrycznej
    Gwarancje pochodzenia maja charakter europejski, wynika to wprost z Art. 123. Ustawy OZE. Oznacza to iż w Polsce możemy sprzedać lub nabyć gwarancje pochodzenia wydane w innym europejskim kraju.

Otrzymaj certyfikat zakupu 100% ekologicznej energii elektrycznej wydany przez Towarową Giełdę Energii