Posiadasz instalację fotowoltaiczną w swojej firmie i produkujesz więcej prądu niż zużywasz?

Jak sprzedać nadwyżkę energię z instalacji fotowoltaicznej? Zapytaj o ofertę!

Zalety sprzedaży energii z mikroinstalacji:

Dodatkowy dochód

Sprzedajesz nadwyżkę lub możesz ją skompensować w przyszłymi fakturami za pobór

Sprzedaż wyprodukowanej nadwyżki

Sprzedajesz tylko tę nadwyżkę, której nie skonsumujesz na potrzeby własne

Kwartalne rozliczenie

Wyprodukowana z mikroinstalacji nadwyżka jest rozliczana w stałych kwartalnych cyklach

Autofakturowanie

Po kwartalnym rozliczeniu faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona za Ciebie - nie musisz nic robić!

Pomoc w formalnościach

Przygotowanie niezbędnych formalności do uruchomienia mikroinstalacji

Brak kosztów bilansowania handlowego

Sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej w mikroinstalacji to brak dodatkowego kosztu bilansowania handlowego tej energii

Jak sprzedać energię z fotowoltaiki?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność gospodarczą to możesz odsprzedać nadwyżkę energii wyprodukowanej ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Nie można jej odsprzedać jeśli posiada się status prosumenta biznesowego. Nie możesz również sprzedawać nadwyżki innemu sprzedawcy niż ten, z którym masz podpisaną umowę na pobór. Ale to żaden problem na nas! Aby móc zacząć sprzedawać prąd z fotowoltaiki wystarczą trzy proste kroki!

Do przygotowania oferty na sprzedaż nadwyżki energii oraz nowej umowy na pobór zapytamy m.in o operatora OSD, obecnego sprzedawcę, status oraz dane instalacji fotowoltaicznej.

KROK PIERWSZY

Zapytaj o ofertę!

Zapytaj o ofertę!

Przygotujemy ofertę na odkup nadwyżki oraz nową umowę na pobór. Zgodnie z zasadną jednego podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, nadwyżka może być odkupiona tylko od tego samego sprzedawcy, z którym podpisana jest umowa na pobór.

KROK DRUGI

Poznaj szczegóły

Poznaj szczegóły

Jeśli warunki zostaną zaakceptowane to pozostaje tylko podpisać nowe umowy! Możesz to nawet zrobić bez wychodzenia z domu! Resztą zajmiemy się już my i koncesjonowana spółka obrotu energią elektryczną.

KROK TRZECI

Podpisz umowę

Podpisz umowę

Oferta na sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej to także możliwość zawarcia nowej atrakcyjnej umowy na pobór z nowym Sprzedawcą!

Skontaktuj się z nami i uzyskaj ofertę!