// Dostosujemy cenę do Twoich potrzeb

Energia na potrzeby własne wytwarzania

Do prawidłowego działania instalacji OZE konieczne jest  dostarczanie jej energii elektrycznej np. do pierwszego uruchomienia czy rozruchu. Dzięki tej ofercie zapewnisz prawidłowe funkcjonowanie elektrowni oraz korzystne warunki cenowe. Dzięki czemu obniżysz koszt utrzymania farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. 

// Produkt dla Ciebie

Znajdź najlepsze rozwiązanie:

Cena RDN+

Wycena energii elektrycznej w oparciu o średnią cenę z Rynku Dnia Następnego oraz profil poboru energii z sieci przez instalację wytwórczą powiększone o opłatę za bilansowanie. Rozwiązanie najbardziej bezpieczne dla Wytwórcy, obrazujące aktualną sytuację na rynku. 

Zalety
  • wycena energii oparta na średniej cenie godzinowej z Rynku Dnia Następnego,
  • zawsze aktualna i obrazująca rynek
  • czytelne i jasne rozliczenia
  • niewielka opłata za bilansowanie handlowe
  • korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach

Cena Stała

Wycena energii elektrycznej w oparciu o ustaloną cenę, stałą przez cały okres trwania umowy. Rozwiązanie pozbawione ryzyka giełdowego, zawierające wszystkie koszty obsługi Wytwórcy. 

Zalety
  • zapewnia bezpieczeństwo i stabilność kosztów,
  • niezmienna przez cały okres trwania umowy,
  • dostarcza możliwość wyceny całego kontraktu i kosztu utrzymania instalacji wytwórczej
  • pozbawiona ryzyka giełdowego i zmian rynkowych.