Instalacja fotowoltaiczna Sprzedaż energii
Instalacja fotowoltaiczna do 50kW

Rozwój fotowoltaiki w Polsce w ostatnich pięciu latach oraz wzrost zainteresowania instalacjami ze względu na zmiany w prawie dla instalacji do mocy 150 kW

Rozwój fotowoltaiki w Polsce . Fotowoltaika, czyli wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania elektryczności, stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów energetycznych na świecie. Polska nie pozostaje w tyle i w ciągu ostatnich pięciu lat również doświadczyła znacznego rozwoju fotowoltaiki. W tym artykule przyjrzymy się temu rozwojowi oraz zwiększonemu zainteresowaniu instalacjami fotowoltaicznymi, szczególnie po wprowadzeniu zmian w prawie dotyczącym instalacji o mocy do 150 kW.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

W ciągu ostatnich pięciu lat sektor fotowoltaiki w Polsce przeżył dynamiczny wzrost. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PolskaPV), moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wynosiła około 1,2 GW pod koniec 2018 roku. W ciągu kolejnych dwóch lat ta liczba wzrosła niemal czterokrotnie, osiągając łączną moc instalacji fotowoltaicznych wynoszącą ponad 4,5 GW w 2020 roku. To imponujące tempo wzrostu świadczy o rosnącym zainteresowaniu fotowoltaiką w kraju.

Również wprowadzono zmianę w prawie dotyczącą instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, która znacznie wpłynęła na zainteresowanie nimi. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dla instalacji o mocy do 150 kW nie jest już wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Ta zmiana znacząco uprościła proces inwestowania w fotowoltaikę dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.

Instalacja fotowoltaiczna do 50kW

Wcześniej, dla instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 50 kW, konieczne było uzyskanie miedzy innymi pozwolenia na budowę, co wymagało czasu i formalności administracyjnych. Eliminacja tego wymogu dla instalacji o mocy do 150 kW stała się istotnym czynnikiem przyciągającym inwestorów. Obecnie, do zainstalowania takiej instalacji wystarczy zgłoszenie do odpowiednich organów i spełnienie wymogów technicznych.

Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW znacząco przyspieszył tempo realizacji projektów i skrócił czas oczekiwania na rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej. To z kolei zachęciło wielu przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości do zainwestowania w fotowoltaikę, ponieważ proces inwestycyjny stał się prostszy i bardziej przystępny.

  Sprzedaż prądu z fotowoltaiki - jak to działa?

Dodatkowo, zmiany w prawie przyczyniły się do większej dostępności finansowania dla projektów fotowoltaicznych. Banki i instytucje finansowe zwiększyły swoje zaangażowanie w sektor fotowoltaiki, oferując preferencyjne kredyty i programy leasingowe.

Podsumowując, w ciągu ostatnich pięciu lat fotowoltaika w Polsce zanotowała znaczący rozwój, a zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wzrosło w wyniku zmian w prawie dotyczącym instalacji o mocy do 150 kW. Wprowadzenie uproszczeń administracyjnych, brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla takich instalacji oraz dostępność programów finansowych przyczyniły się do dynamicznego wzrostu liczby zainstalowanych systemów fotowoltaicznych w kraju. Ten rozwój stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej i bardziej ekologicznej przyszłości energetycznej dla Polski

Zobacz również:

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !