Oferta

// Nasza oferta

Do kogo jest skierowana nasza oferta?

Dla każdego Wytwórcy energii elektrycznej o mocy instalacji powyżej 50kW posiadającego wpis do rejestru małych instalacji MIOZE lub koncesję (WEE) na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpis do rejestru biogazu rolniczego, który ceni sobie profesjonalizm, dobrą współpracę i maksymalny zysk. Oferowane usługi wyróżniają się szerokim zakresem obsługi oraz pełnym doradztwem, tak aby zapewnić Wytwórcy jak największy komfort przy minimum poświęconego czasu. 

// Produkt dla Ciebie

Wybierz jedną z czterech ofert rozliczania:

Cena RDN

Wycena energii w oparciu o średnią cenę z Rynku Dnia Następnego oraz profil produkcji Wytwórcy, obrazująca aktualną sytuację na rynku. 

Zalety
 • wycena energii oparta na średniej cenie godzinowej z Rynku Dnia Następnego,
 • zależna od profilu produkcji Wytwórcy, 
 • najbardziej obrazująca aktualną sytuację rynkową,
 • korzystna i bezpieczna przy długoletnich kontraktach,
 • niskie koszty bilansowania handlowego. 

Cena RDN KOMFORT

Wycena energii w oparciu o Rynek Dnia Następnego z zastosowaniem zabezpieczenia dolnej granicy ceny i premią gwarantowaną. 

Zalety
 • wycena energii oparta na średniej cenie godzinowej z Rynku Dnia Następnego,
 • zależna od profilu produkcji Wytwórcy, 
 • zabezpieczona dolna granica cenowa, gwarantująca stabilność przy zmianach cen,
 • premia gwarantowana zabezpieczająca dochody z odkupu.

Cena Zmienna

Połączenie ceny RDN oraz ceny stałej – dzięki temu rozwiązaniu możesz zmienić strategię cenową na kolejny okres rozliczeniowy.

Zalety
 • łączy korzyści RDN i Ceny Stałej,
 • daje możliwość zmiany strategii cenowej na kolejne okresy,
 • pozwala na aktywne uczestnictwo na Rynku Energii oraz szybkie reagowanie na zmiany,
 • dostosowuje cenę na maksymalny zysk.

Cena Stała

Wycena wolumenu energii w oparciu o ustaloną cenę, stałą przez cały okres trwania umowy. Rozwiązanie pozbawione ryzyka giełdowego.

Zalety
 • zapewnia bezpieczeństwo i stabilność dochodów,
 • niezmienna przez cały okres trwania umowy,
 • dostarcza możliwość wyceny całego kontraktu i przyszłych dochodów,
 • pozbawiona ryzyka giełdowego i zmian rynkowych.