Energia ekologiczna

Fotowoltaika – co to jest energia ekologiczna?

Energia ekologiczna. Bardzo często spotkać się można z pojęciem, jakim jest instalacja fotowoltaiczna. Ale czym ona dokładnie jest? Bardziej znanym pojęciem, które się przyjęło są panele słoneczne, czyli urządzenia produkujące energię elektryczną przy udziale źródła jakim jest słońce. Jest to źródło niewyczerpalne, czyste i dostępne. Produkcja ze słońca nie generuje odpadów ani szkodliwej emisji gazów do atmosfery.

Czym jest ekologiczna energia, którą przypisuje się fotowoltaice? W jaki sposób to działa? Odpowiedzi znajdą Państwo poniżej w naszym wpisie.

Poruszane tematy

Energia ekologiczna

Fotowoltaika – czym jest?

Fotowoltaika – z języka angielskiego photovoltaics, w skrócie PV, jest to proces przetwarzania  światła słonecznego na energię elektryczną. Odbywa się to dzięki zamocowanym np. na dachu lub gruncie panelom słonecznym. Co ciekawe zjawisko fotowoltaiki jest obiektem zainteresowań oraz wnikliwych badań elektrochemików, fizyków, a także fotochemików już od XIX wieku.

Fotowoltaika od wielu lat cieszy się popularnością oraz uznaje się ją za świetną alternatywę dla prądu wytwarzanego w sposób tradycyjny, wysoko emisyjny i nie odnawialny. Dodatkowo można uwzględnić aspekt coraz trudniejszej dostępności do surowców energetycznych czy paliw do produkcji energii. Wspomniana wyżej popularność fotowoltaiki wynika głównie z cen prądu, które cały czas rosną, w znaczący sposób podnoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej czy kwoty rachunków za prąd w gospodarstwach domowych.

Kolejnym, równie istotnym powodem jest brak negatywnego wpływania na środowisko. Wiemy jakie jest to ważne mówiąc o skutkach zmian klimatycznych.

Instalacja fotowoltaiczna – zasady działania

Profesjonalne zainstalowanie fotowoltaiki jest niezbędne jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii elektrycznej z paneli słonecznych. Czym jest instalacja fotowoltaiczna? Na czym polega jej działanie?

Instalacja fotowoltaiczna to moduły, które zbudowane są z ogniw szeregowo połączonych w ramie. Ogniwami są niewielkiej wielkości moduły w których podczas dnia zachodzi efekt fotowoltaiczny. Na początku instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd stały. Następnie przy pomocy falownika przetwarza się go na prąd zmienny, czyli ten, który jest przez nas wykorzystywany w sieci elektroenergetycznej  oraz większości urządzeń.

  Farma fotowoltaiczna - jak zacząć, co to jest i czy się opłaca?

Fotowoltaika – ekologiczna energia, która jest opłacalna

Dzięki fotowoltaice, poprzez którą pozyskujemy ekologiczną energię elektryczną możemy uniknąć wysokich rachunków za prąd. Dlatego o fotowoltaice mówi się, że jest niesamowicie opłacalna i pozwala optymalizować koszty.

Należy mieć na uwadze, że opłacalność tej inwestycji zależy od takich czynników, jak:

– jakość falownika odpowiadającego za wytwarzanie prądu zmiennego – wadliwe urządzenia tego rodzaju niestety potrafią się nagle wyłączyć, co powoduje przerwę produkcji energii elektrycznej,

– koszty instalacji paneli fotowoltaicznych – warto skorzystać z profesjonalnej firmy projektowej oraz montażowej, aby mieć zagwarantowaną niezawodność oraz solidność całego systemu fotowoltaicznego,

– wysokość pozyskanego dofinansowania w systemach wsparcia – np. w ramach programu „Mój Prąd”,

– realne zużycie energii elektrycznej – po przeanalizowaniu dotychczasowych rachunków za prąd, możemy dopasować odpowiednie rozmiary naszej instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności jej przewymiarowania.

Fotowoltaika – ekologiczna energia

Należy zaznaczyć, że instalacja fotowoltaiczna nie szkodzi w żaden sposób środowisku.

Na niską szkodliwość fotowoltaiki wpływają takie czynniki, jak:

– wysoko jakościowe instalacje fotowoltaiczne, które mają wysoką sprawność oraz dłuższą żywotność – nie staną się szybko odpadem

– panele fotowoltaiczne nie wytwarzają szkodliwego dla zwierząt oraz ludzi hałasu czy zanieczyszczeń,

– podczas stałej produkcji prądu panele fotowoltaiczne nie emitują dwutlenku węgla do atmosfery.

W instalacji fotowoltaicznej duże znaczenie ma jakość paneli fotowoltaicznych oraz komponentów, które zostały wykorzystane do ich budowy. Warto zrezygnować z tańszych zamienników, tak, aby nasza instalacja była w pełni bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i dla planety.

OzeSales.pl już od wielu lat działa w sektorze OZE. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Nasza oferta zawiera najbardziej kompleksowe na rynku doradztwo energetyczne. Znajdziemy dla Państwa najlepszą ofertę oraz przeprowadzimy cały proces dotyczący negocjacji warunków danego kontraktu. Wspieramy zarówno przyłączenia nowych instalacji oraz proces uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, jak i proces wpisu do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji. OzeSales.pl gwarantuje dopasowanie właściwego produktu dla każdego Wytwórcy – niezależnie od mocy wytwarzania czy źródła.

  Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Author

Ozesales.pl

OzeSales.pl to Twój najlepszy partner w nowoczesnej energetyce.
Od wielu lat prężnie działamy w sektorze OZE oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z Wytwórcami. Oferujemy doradztwo energetyczne w najbardziej kompleksowym zakresie na rynku ! Znajdujemy najlepszą z możliwych ofert oraz koordynujemy cały proces negocjacji warunków kontraktu.
Wspieramy proces przyłączenia nowych instalacji i uzyskania Koncesji na wytwarzanie energii czy wpisu do rejestru wytwórców w małej instalacji. Gwarantujemy dopasowanie odpowiedniego produktu dla każdego Wytwórcy niezależnie od źródła czy mocy wytwarzania, tym samym zapewniamy pełne zadowolenie !