Rozliczanie Salda Ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A​

Ten produkt jest skierowany do Wytwórców, którzy wygrali Aukcje OZE lub są członkami programów wsparcia takich jak FIT/FIP. W ramach umowy oferujemy kompleksowe doradztwo oraz obsługę administracyjną przez najlepsze Spółki Obrotu. Będzie to m.in. zgłoszenie instalacji u Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz cykliczne składanie wniosków o pokrycie Salda Ujemnego. Dodatkowo gwarantujemy pełną obsługę administracyjną procesu oraz raportowanie. 

Rozliczanie Salda Ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A

Ten produkt jest skierowany do Wytwórców, którzy wygrali Aukcje OZE lub są członkami programów wsparcia takich jak FIT/FIP. W ramach umowy oferujemy kompleksowe doradztwo oraz obsługę administracyjną przez najlepsze Spółki Obrotu. Będzie to m.in. zgłoszenie instalacji u Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz cykliczne składanie wniosków o pokrycie Salda Ujemnego. Dodatkowo gwarantujemy pełną obsługę administracyjną procesu oraz raportowanie.