Sprzedaż Gwarancji Pochodzenia
=
Dodatkowy dochód dla Wytwórcy

Oferujemy profesjonalną oraz kompleksową obsługę przez wykwalifikowaną Spółkę Obrotu dla Wytwórców w zakresie Gwarancji pochodzenia energii elektrycznej zawierającą: wsparcie w dołączeniu do Rejestru Gwarancji Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii, przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży na dedykowanej platformie, możliwość umorzenia Gwarancji Pochodzenia w celu udokumentowania zmniejszenia śladu węglowego firmy. Gwarancje Pochodzenia to dodatkowy zysk dla Wytwórcy, który łatwo uzyskasz z naszą pomocą !

Czym są gwarancje pochodzenia?

Gwarancja pochodzenia to dokument pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) i jest instrumentem używanym w systemach energetycznych w celu śledzenia i promowania produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).

Gwarancja pochodzenia jest wydawana dla określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, biomasa czy geotermia. Każda gwarancja pochodzenia posiada unikalny numer identyfikacyjny i jest rejestrowana w systemie.

Gwarancje pochodzenia mają na celu dostarczenie informacji o tym, jakie źródło energii zostało wykorzystane do wytworzenia danej ilości energii elektrycznej. Mogą być używane przez producentów energii, sprzedawców energii, a także konsumentów, którzy chcą świadomie wybierać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Kupując energię elektryczną z gwarancjami pochodzenia z OZE, konsument może mieć pewność, że jego zakup wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.